BẢNG GIÁ TAXI CẦN THƠ

Bảng giá áp dụng cho cả ngày và đêm (không phát sinh thêm tiền)

Thời gian chờ 1.000 đ/phút cho cả xe 4, 7 chỗ

XE TAXI 4 CHỖ

Mở cửa : 8.000 đ

0 – 30 km: 15.000 đ

30 – 60 km: 13.000 đ

60 – kết thúc: 12.000 đ

ĐẶT XE NGAY

XE TAXI 7 CHỖ

Mở cửa : 10.000 đ

0 – 30 km: 18.000 đ

30 – 60 km: 15.000 đ

60 – kết thúc: 13.000 đ

ĐẶT XE NGAY

BẢNG GIÁ TAXI CẦN THƠ - CHẠY LIÊN TỈNH

ÁP DỤNG XE TAXI 4 CHỖ, 7 CHỖ

  • Áp dụng theo GIÁ: 12.000 đ/km (Giá cố định không tăng cước phí)
  • GIÁ THỎA THUẬN với Khách hàng (Không áp dụng km)
ĐẶT XE NGAY